Decydujące kryteria

Decydujące kryteria dotyczące wykorzystania przepuszczalnych dla wody systemów umacniania nawierzchni z kratką EcoRaster

 

 • 1. Ekologiczne i ekonomiczne:
 • Naturalne, decentralne przesiąkanie wody, co oznacza niższe koszty budowy
 • Wykorzystanie programów dofinansowujących umożliwiających tańszą budowę
 • Niższe opłaty za ścieki, niższe koszty eksploatacji
 • Wkład w regulację tworzenia się wód gruntowych oraz zmniejszenie ryzyka powodziowego
 • Materiały nie magazynują ciepła, dzięki czemu mają korzystny wpływ na kształtowanie się klimatu

 

 • 2. Możliwość dowolnego kreowania nawierzchni:
 • Miejska infrastruktura zyskuje wartość rekreacyjną (zieleń) i nie jest “zabetonowana”
 • Możliwość dowolnego kreowania nawierzchni z różnymi materiałami wypełnieniowymi kratki EcoRaster – również z zieloną kratką
 • Kratka EcoRaster jest jezdna – do zazielenienia – z naturalnym przesiąkaniem wody

 

 • 3. Korzyści wpływające na planowanie i pozwolenia:
 • Nawierzchnie umocnione kratkami EcoRaster zaliczane są do nawierzchni ekologicznych
 • Stosunek powierzchni zabudowanej do otwartej ulega zmniejszeniu.Zamknięte nawierzchnie wliczane są do powierzchni zabudowy z odpowiednimi opłatami za ścieki.
 • Możliwe jest optymalne wykorzystanie małych przestrzeni miejskich
 • Przepuszczalne dla wody np. drogi dojazdowe, nie zaliczają się do powierzchni zabudowy i są nawierzchniami biologicznie czynnymi
 • EcoRaster może być bez problemu ujęty w planowaniu nawierzchni obszarów chronionych

No comments.

GermanPoland