EcoBloxx * zastosowanie

EcoBloxx wykorzystywany jest w inżynierii lądowej & ogrodach i kształtowaniu krajobrazu
Obszary miejskie i wiejskie
Opaski wokół drzew

Nawierzchnie w parkach
Drogi piesze i drogi rowerowe

Parkingi
Drogi przeciwpożarowe

Drogi ewakuacyjne
Pobocza dróg

Wysepki na drogach
Ronda

Zatoki / przystanki autobusowe
Dojazdy i wyjazdy

Torowiska tramwajowe
Zbiorniki retencyjne

Parkingi pod wózki golfowe
Place campingowe

Lądowiska & pasy startowe
Nawierzchnie magazynowe i składowiska np śmieci

Nawierzchnie w centrach logistycznych
Nawierzchnie pod kontenery

Strzelnice & nawierzchnie rekreacyjne
Tarasy

Opaski wokół domu
Alejki w ogrodzie

No comments.

GermanPoland